Terug naar ‘The Movies’!

De vakantie is voorbij en de technische problemen met de 35mm-projector van The Movies zijn opgelost. Dat betekent dat de Perfect Day Tent terug kan naar de oorsprong! De datum voor de eerstvolgende Leuke Middag is intussen vastgesteld op zaterdag 2 november. We komen hierop terug zodra het programma is vastgesteld. Maar de datum kunt u alvast noteren.

BLOTTO
Voor het eerst in vele jaren heeft Blotto Magazine eer gedaan aan wat in het colofon steeds wordt beloofd: “verschijnt onregelmatig…”. Wegens de drukte rond de Europese Conventie in Avifauna is er in het vorige seizoen maar één nummer verschenen in plaats van twee. Dat betekent o.a. dat er nu nog geen contributie betaald hoeft te worden, want u heeft nog een nummer tegoed, namelijk nummer 57. Dit zal half oktober verschijnen, mét een oproep om uw lidmaatschap te verlengen voor weer twee Leuke Middagen en weer twee nummers van Blotto in het kalenderjaar 2020. Voelt u zich geroepen om nu al te betalen, dan graag! Klik hier voor de bankrekening.

Nieuwe leden zijn welkom! Kijk hier voor informatie over ons Laurel & Hardy Genootschap en waarom het Perfect Day Tent heet!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.