Info ‘Sons of the Desert’

Over de hele wereld verspreid bestaan er enkele honderden afdelingen of ‘Tenten’ van de ‘Sons of the Desert’, elk genoemd naar een film van de jongens. De Perfect Day Tent in Amsterdam, die sinds 1971 onder die naam bestaat, was de eerste buiten Noord-Amerika. (Daarvoor stond de club bekend als het ‘Laurel en Hardy Fonds, gesticht in 1968!)

In volgorde van oprichtingsdatum krijgen de Tenten een oase-nummer toegewezen. Amsterdam is Oase 13. In de film ‘Sons of the Desert’ (1933) heeft Los Angeles (toevallig) hetzelfde oasenummer.

OVER DE SONS OF THE DESERT

De Sons of the Desert werd in 1963 opgericht door John McCabe, de geautoriseerde biograaf van Stan Laurel en schrijver van o.a. de dubbelbiografie ‘Mr. Laurel & Mr. Hardy’.

Als voorbeeld diende het ‘geheime’ genootschap, waarvan Stan en Ollie lid zijn in de film ‘Sons of the Desert’. In de statuten werd bepaald dat iedere lokale afdeling van de Sons of the Desert zou worden genoemd naar een film van Laurel & Hardy. De leden dragen soms fezzen en sjerpen zoals Stan en Ollie droegen in de film, maar verplicht is dat niet. Eigenlijk is er niets verplicht.

Stan Laurel gaf zijn goedkeuring aan de statuten van de organisatie en voegde er zelf nog een en ander aan toe.

Artikel 1 luidt:

De Sons of the Desert is een organisatie met wetenschappelijke boventonen en zware sociale ondertonen die zich wijdt aan de liefdevolle bestudering van de personen en de films van Stan Laurel en Oliver Hardy.

De andere artikelen stellen weinig voor maar worden u op aanvraag met plezier toegezonden…