Contributie 2018/19

De contributie voor het seizoen 2018/2019 van de Perfect Day Tent bedraagt net als het vorige seizoen €25,-

We houden weer twee Leuke Middagen en er verschijnen weer twee Blotto’s, de nummers 56 en 57. Bovendien organisteert onze Tent de 13e Europese Conventie  (in Avifauna, Pinksterweekend 6-10 juni 20190, laurelandhardyconvention.nl)

De contributie zonder het Blotto Magazine bedraagt €10,-

Stort uw bijdrage s.v.p. op bankrekeningnummer

NL65 RABO 0344556077 (voor buitenland BIC: RABONL2U)
ten name van Perfect Day Tent,
onder vermelding van ‘Verlenging’.