Contributie 2020

De contributie voor het kalenderjaar 2020 blijft onveranderd €25,-

E komen weer Leuke Middagen in The Movies en er verschijnen weer twee Blotto’s, de nummers 57 en 58.

De contributie zonder het Blotto Magazine bedraagt €10,-

Stort uw bijdrage s.v.p. op bankrekeningnummer

NL65 RABO 0344556077 (voor buitenland BIC: RABONL2U)
ten name van Perfect Day Tent,
onder vermelding van ‘Verlenging’.