Intratent Journal, verlenging

De Intratent Journal is het officiële orgaan van de Sons of the Desert. Het blad verschijnt elk kwartaal met ongeveer 25 pagina’s op A4-formaat. Het bevat naast het gebruikelijke nieuws over Tenten uit de hele wereld artikelen van algemene aard over Laurel & Hardy en hun films. Het wordt in Amerika uitgegeven in de Engelse taal. Eindredacteur is Bill Oates.

De Perfect Day Tent heeft een groepsabonnement op de Intratent Journal dat nu moet worden verlengd. Bestaande abonnees wordt verzocht het abonnementsgeld als volgt over te maken: € 20,00 voor Nederland,  € 24,00 voor buitenland op bankrekeningnummer 34 45 56 077 ten name van Perfect Day Tent, Breda, o.v.v. ITJ 2019. Vermeld ook uw naam en adres.

Nieuwe abonnees kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar dit adres.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *